Monday, 30 April 2012

30 April 2012

Perancangan Bahasa

Perancangan merujuk kepada usaha-usaha yang disengajakan untuk mempengaruhi tingkah laku orang lain dari segi pemerolehan, struktur atau peruntukan fungsi bahasa. Biasanya, ia akan membabitkan perkembangan matlamat, objektif dan strategi untuk mengubah cara bahasa digunakan. Pada peringkat kerajaan, perancangan bahasa mengambil bentuk dasar bahasa. Banyak negara mempunyai badan kawal atur bahasa yang ditugasi secara khusus untuk merumuskan dan melaksanakan dasar-dasar perancangan bahasa.

Istilah perancangan bahasa sering dikatakan dengan konteks dunia ketiga dan dilihat sebagai suatu alat untuk mengasaskan bahasa kebangsaan piawai sebagai sebahagian proses pemodenan dan pembangunan negara.

Perancangan bahasa boleh dibahagikan kepada tiga sub-dimensi;

i) Perancangan korpus- campur tangan dalam bentuk-bentuk sebuah bahasa. Contohnya mencipta kata-kata atau ungkapan-ungkapan baru.

ii) Perancangan status- Usaha-usaha untuk memperuntukkan fungsi-fungsi bahasa dan kenal huruf di dalam sebuah komuniti pertuturan. Ini akan menghasilkan bahasa rasmi, bahasa kebangsaan dan sebagainya.

iii) Perancangan pemerolehan- Berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran bahasa tidak kira sama ada bahasa kebangsaan mahupun bahasa kedua atau bahasa asing.

Friday, 27 April 2012

27 April 2012

Siapa yang biasa menggunakan bahasa rojak? Golongan profesional atau tidak profesional.

Baru-baru ini, saya ke Fakulti dan terdengar perbualan antara seorang pensyarah dengan anak muridnya yang mengambil master. Dalam perbualan mereka banyak menggunakan percampuran bahasa antaranya bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu.

Begitu juga di luar yang melibatkan golongan pekerja koperat atau syarikat terkemuka. Saya terdengar perbualan mereka di kedai makan yang juga turut menggunakan bahasa rojak.

Antara perkataan bahasa inggeris dan bahasa Melayu yang sering dicampuradukkan ialah I, you, Today, tomorrow, rasa, kawan, dan sebagainya.

Jadi jelas di sini bahawa golongan profesional antara yang sering menggunakan bahasa Rojak dalam komunikasi.

26 April 2012

Siapakah yang sering menggunakan bahasa Slanga? Golongan Profesional atau tidak profesional.

Walaupun saya merupakan seorang penuntut Universiti, namun saya juga pernah membuat kerja sambilan di Gedung Eng Hong, KFC Palm Beach dan juga Isuzu Hicom. Kebiasaannya, dalam kerja seperti ini kebanyakannya pekerja terdiri daripada golongan yang berumur antara 18 hingga 28 tahun.

Semasa di Universiti, gaya pergaulan saya dengan rakan-rakan amat beradab dan bersopan. Akan tetapi apabila saya masuk ke dalam kelompok seperti yang dinyatakan di atas, saya terpaksa mengubah akan tingkah laku dan gaya perbualan dengan rakan-rakan. Dalam menggunakan kata ganti nama diri, tiada istilah saya atau awak tetapi dalam perbualan untuk memperkenalkan diri atau menyapa seseorang saya terpaksa mengikut golongan majoriti yang menggunakan sesuatu bahasa dan dalam kelompok ini antara bahasa majoriti yang digunakan ialah bahasa slanga.

Antara ungkapan-ungkapan yang sering digunakan ialah gua, der, lu, geng dan sebagainya. Jadi dapat dikatakan di sini bahawa antara golongan majoriti yang menggunakan bahasa Slanga ini ialah golongan yang tidak profesional dalam pendidikannya.

Wednesday, 25 April 2012

25 April 2012

Sudah tiga tahun saya berada di Tg. Malim. Antara isu bahasa yang ingin saya timbulkan ialah nama yang diberikan bagi sesebuah kawasan iaitu "Proton City". Jika kita perhatikan di sini, perkataan "Proton" merupakan ungkapan bahasa Melayu manakala perkataan "City" merupakan perkataan yang terdapat dalam bahasa Inggeris.

Jadi, nyata di sini pencemaran bahasa telah berlaku iaitu bahasa Rojak. Kenapa harus "Proton City" dan kenapa tidak "Bandar Proton".

Antara salah satu faktornya ialah sikap masyarakat yang hanya mementingkan kesedapan dalam penggunaan sesuatu perkataan dan tidak mementingkan kesahihan dalam memilih sesuatu perkataan.

Tuesday, 24 April 2012

24 April 2012

Ayuh berkongsi ilmu.

Bahasa Basahan
- Disebut juga sebagai bahasa kolokial.
- Za'ba menggelar bahasa ini sebagai bahasa cakap mulut.
- merupakan bahasa pertuturan harian dalam konteks tidak rasmi.
-terdapat tiga perbezaan antara bahasa baku dengan bahasa basahan.


i) Perkataan berbeza untuk makna serupa.
Bahasa baku: mengapa
Bahasa basahan: Kenapa


ii) Bentuk kependekan
Bahasa baku: hendak
Bahasa basahan: Nak


iii) Perubahan bunyi
Bahasa baku: ambil
Bahasa basahan: ambik


sumber:
http://www.tutor.com.my/stpm/variasi_bahasa.htm

Monday, 23 April 2012

23 April 2012

Ayuh berkongsi Ilmu


Bahasa Formal dan Tak Formal

Bahasa Formal seperti bahasa baku, bahasa Diraja atau bahasa Istana.
Bahasa tak Formal seperti bahasa mesra, bahasa slanga, bahasa basahan, bahasa pasar, bahasa halus, bahasa kasar, bahasa dialek dan sebagainya.

Kedua-dua bahasa formal dan tak formal dapat dibezakan dengan membandingkan ragam bahasa bebas dan bahasa terkawal dan ragam bahasa mesra dan bahasa formal.

sumber:
http://www.tutor.com.my/stpm/variasi_bahasa.htm

Friday, 20 April 2012

20 April 2012

Ayuh Berkongsi Ilmu

Variasi Bahasa
Maksud: Kepelbagaian bahasa yang ditentukan oleh faktor teknikal bahasa iaitu sebutan, kosa kata dan tatabahasa.

i) Dialek
- Merupakan variasi bahasa apabila variasi bahasa itu masih difahami oleh pengguna dalam sesuatu kelompok masyarakat walaupun ada pembahagian geografi.

ii) Idiolek
- Variasi yang khusus dengan individu.
- Merupakan kelainan penggunaan bahasa pada peringkat individu.
-Perbezaan paling ketara ialah dari segi sebutan dan lagu sebutan.
- Keadaan ini berlaku kerana perbezaan alat sebutan seperti kecacatan atau tabiat penyebutan kerana pengaruh rakan atau seisi keluarga. 

sumber:
http://www.tutor.com.my/stpm/variasi_bahasa.htm

Thursday, 19 April 2012

19 April 2012

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Perhatikan gambar di atas, bahasa rojak bukan sekadar berlaku melalui lisan malah berlaku juga dalam iklan dan nama sesebuah permis. Kita dapat perhatikan warong merupakan salah satu perkataan yang asalnya daripada perkataan bahasa Melayu manakala members yang membawa maksud ahli merupakan perkataan yang asalnya daripada bahasa Inggeris.

           Dalam memilih nama bagi sesebuah permis, seseorang peniaga perlulah bijak dalam menggunakan bahasa agar kita tidak akan dipandang hina oleh masyarakat yang datang di negara kita kerana tidak pandai memalihara bahasa kita sendiri iaitu bahasa Melayu.                                                                                          

Wednesday, 18 April 2012

18 April 2012

Bahasa Baku

Bahasa baku merupakan satu jenis bahasa yang menggambarkan keseragaman dari segi bentuk dan fungsi bahasa.

Ahli linguistik Einar Haugen berpendapat bahawa bahasa baku ini merupakan salah satu loghat yang paling betul bagi sesuatu bahasa..

Bahasa Baku mempunyai ciri-ciri tertentu antaranya seperti;
i) dikodfikasikan
ii) baik dari segi ejaan
iii) baik dari segi tatabahasa

 Bahasa baku juga mempunyai fungsi-fungsi tetentu antaranya ialah;
i) unsur penyatu- digunakan oleh orang-orang yang terdiri daripada pelbagai loghat.
ii) unsur pemisah- memisahkan bentuk bahasa baku daripada loghat-loghat lain dalam bahasa itu.
iii) pemberi prestij- digunakan oleh segolongan orang dalam suasana tertentu seperti dalam urusan rasmi.

Tuesday, 17 April 2012

17 April 2012

Dialek

Dialek ialah  satu bentuk bahasa yang digunakan dalam sesuatu daerah atau sesuatu kelas sosial yang berbeza daripada bahasa standard, loghat, pelat daerah dan lain-lain.

Antara contoh dialek boleh diperhatikan seperti di bawah;

Bahasa Melayu Baku: Apa Khabar?
Kelantan: Apo kaba?
Melaka: Apa kabau?
Negeri Sembilan: Apo koba?
Sarawak: Apa khaba?
Sabah: Apa kabar?

Dari sini kita dapat perhatikan bahawa setiap negeri mempunyai dialek yang berbeza iaitu melalui sebutan mereka. Walaupun dialek mereka berbeza namun sesuatu perkataan yang disebut tidak membawa makna yang berbeza.

Monday, 16 April 2012

16 April 2012

Bahasa Kebangsaan

Bahasa Kebangsaan merupakan sebuah bahasa yang melambangkan identiti kebangsaan sesuatu bangsa dan negara secara unik.

Bahasa kebangsaan biasanya digunakan untuk wacana politik dan undang-undang serta ditetapkan sebagai kerajaan negara tersebut.

Sesetengah negara mempunyai lebih daripada satu bahasa kebangsaan seperti kanada yang menggunakan dua bahasa kebangsaan iaitu bahasa perancis dan bahasa Inggeris.

Kebiasaannya bahasa kebangsaan lebih kurang sama dengan bahasa rasmi tetapi tidak semestinya. Bahasa kebangsaan juga mungkin berbeza dengan bahasa yang umum digunakan rakyat negara tersebut.

Monday, 9 April 2012

9 April 2012

Bahasa Rasmi

Bahasa rasmi ialah bahasa yang digunakan dalam situasi rasmi seperti dalam urusan pemerintahan dan pentadbiran, sistem pendidikan negara, urusan perdagangan dan perusahaan, upacara rasmi, kehakiman dan sebagainya.

Bahasa rasmi juga dikatakan sebagai bahasa yang semata-mata yang dianggap alat untuk tujuan tertentu yang tidak perlu dikaitkan dengan semangat kebangsaan. Biasanya bahasa rasmi dipilih daripada salah satu bahasa anak negeri dan ada kalanya dipilih bahasa bekas penjajah. Bagi negara yang mempunyai bahasa yang maju, bahasa yang banyak laras bahasanya akan diangkat menjadi bahasa rasmi.

Contohnya, bahasa Melayu menjadi bahasa rasmi kerana bahasa ini dapat digunakan sebagai bahasa ilmu dan dapat difahami umum.

Saturday, 7 April 2012

6 April 2012

Ayat Perintah

Pada zaman yang serba moden ini, manusia atau masyarakat Melayu kurang mahir dalam menggunakan ayat perintah. Kesilapan menggunakan ayat perintah dalam komunikasi boleh membawa kemarahan dalam diri seseorang individu. Ayuh kita selusuri tentang ayat perintah.

Ayat perintah bertugas untuk memberi tindak balas kepada orang yang mendengar (pihak kedua) sebagai larangan, silaan dan permintaan. Contohnya boleh dilihat seperti berikut;

i) Larangan (jangan, usah)- Rakyat jangan mudah terpengaruh dengan dakyah komunis.
ii) Silaan (Sila, Jemput)-Usah pergi ke sungai yang dalam airnya
iii) Permintaan (Tolong, minta)-Tolong jangan cemarkan nama baik sendiri.

Thursday, 5 April 2012

5 April 2012

Ayat Tanya
 
Ketika kita berkomunikasi secara dua hala, kita mesti menggunakan kata tanya dalam komunikasi tersebut. Dalam bahasa Melayu, terdapat banyak kata tanya yang ada. Ini kita akan lihat seperti yang akan dinyatakan sebentar lagi. Ayuh kita selusuri tentang apa yang dikatakan dengan ayat tanya

Ayat tanya ialah ayat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Kebiasaannya ayat tanya terbina oleh kata tanya yang mesti diikuti oleh partikel 'kah' yang digunakan di awal ayat tanya. Sekiranya kata tanya terletak pada akhir ayat tanya, partikel 'kah' tidak perlu diikuti lagi.

Contohnya boleh dilihat seperti berikut;
i) Kenapa? - Kenapakah Ahmad gagal dalam ujian itu?
ii) Bilakah? - Bilakah awak akan memulangkan buku saya?
iii) Siapa? - Nama kamu siapa?
iv) Apa? - Benda itu apa?

Wednesday, 4 April 2012

4 April 2012

Bahasa Istana

 Bahasa istana ialah bentuk bahasa yang digunakan dalam kalangan kerabat diraja apabila berhubung dengan kerabat diraja dan apabila menyebut hal-ehwal berkenaan raja dalam sesetengah bahasa baik masih digunakan hari ini mahupun tinggal sejarah.

Bahasa isatana mungkin berasal daripada bahasa yang sama tetapi mempunyai kosa kata yang berlainan atau bahasa yang berbeza sama sekali.

Contohnya boleh dilihat seperti berikut

Bahasa Istana: Almarhum
Bahasa biasa: Allahyarham

Bahasa Istana: daulat
Bahasa Biasa: Bahagia

Bahasa Istana: Iram-iram
Bahasa Biasa: Payung

Bahasa Istana: Hulu
Bahasa Biasa: Kepala


Tuesday, 3 April 2012

3 April 2012

Simpulan Bahasa

Simpulan bahasa ialah ungkapan yang terdiri daripada dua atau tiga perkataan dan mempunyai makna yang berlainan sama sekali daripada makna asal perkataan-perkataan tersebut. Contohnya;

i) hari jadi-ulang tahun tarikh lahir
ii) langkah kanan-nasib baik
iii) makan masa- memerlukan banyak waktu

Pepatah

Pepatah ialah ungkapan-ungkapan yang berasal-usul daripada pusaka adat resam. Makna ungkapan-ungkapan itu tidak berubah-ubah. Pepatah berfungsi sebagai pedoman hidup anggota masyarakat yang mengamalkan sesuatu adat resam. Pepatah memiliki ciri-ciri puisi tradisional Melayu. Contohnya;

i) Nak kaya berdikit-dikit, nak ramai bertabur urai
    jimat cermat ialah tangga kejayaan, murah hati ialah tangga tuah.
ii) Pada sangka pohon beringin, kiranya tersandar di punggur lapuk
    menyangka dapat berkahwin dengan orang kaya, rupa-rupanya miskin.
iii) Patah lidah alamat kalah, patah keris alamat mati
     Apabila alat-alat kerja sudah rosak atau hilang, maka kerja-kerja akan tergendala.

Bidalan

Bidalan ialah pepatah atau peribahasa yang berfungsi sebagai nasihat. Contohnya;

i) Jika pandai menggunting, hendaklah pandai menjahitnya.
   Kerja yang sudah dimulakan hendaklah diselesaikan
ii) Jangan bijak terpijak, biar bodoh bersuluh
    jangan berasa diri bijak tetapi dihina orang, biar bodoh asal suka bertanya, pasti akan berjaya.
iii) sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna
     berfikir dengan teliti sebelum mengambil sebarang tindakan

Perumpamaan

Perumpamaan ialah perbandingan makna yang sangat jelas kerana ia didahului oleh perkataan seolah-olah, ibarat, bak, seperti, laksana, macam, bagai dan umpama. Contohnya;

i) umpama membungkus api
   menyimpan rahsia lambat laun akan diketahui juga oleh orang.
ii) Laksana golok kayu, ditetak tak makan, dijual tak laku
    sesuatu yang tidak mendatangkan sebarang faedah
iii) Bagai burung dalam sangkar, mata terlepas badan terkurung
     hidup yang tidak bebas kerana terkongkong oleh adat, peraturan dan kuasa