Tuesday, 20 March 2012

20 March 2012

    Hari ini saya berminat untuk menulis tentang penggunaan kata ganti nama diri pertama dan kedua iaitu "saya" dan "awak". Kedua-dua kata ganti nama diri ini digunakan dalam situasi formal contohnya ketika bertemu dengan orang yang baru dikenali.

     Sebaliknya, dalam dialek seperti Pahang, Kelantan, Kedah, Terengganu dan Perak penggunaan perkataan bagi menunjukkan kata ganti nama diri pertama dan kedua ini tampak bervariasi.


     Contohnya,
     Pahang: Koi, Aok
     Kelantan: Kawe, Demo
     Terengganu: Aku, Mu
     Kedah: Aku, Hang