Thursday, 5 April 2012

5 April 2012

Ayat Tanya
 
Ketika kita berkomunikasi secara dua hala, kita mesti menggunakan kata tanya dalam komunikasi tersebut. Dalam bahasa Melayu, terdapat banyak kata tanya yang ada. Ini kita akan lihat seperti yang akan dinyatakan sebentar lagi. Ayuh kita selusuri tentang apa yang dikatakan dengan ayat tanya

Ayat tanya ialah ayat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Kebiasaannya ayat tanya terbina oleh kata tanya yang mesti diikuti oleh partikel 'kah' yang digunakan di awal ayat tanya. Sekiranya kata tanya terletak pada akhir ayat tanya, partikel 'kah' tidak perlu diikuti lagi.

Contohnya boleh dilihat seperti berikut;
i) Kenapa? - Kenapakah Ahmad gagal dalam ujian itu?
ii) Bilakah? - Bilakah awak akan memulangkan buku saya?
iii) Siapa? - Nama kamu siapa?
iv) Apa? - Benda itu apa?