Monday, 16 April 2012

16 April 2012

Bahasa Kebangsaan

Bahasa Kebangsaan merupakan sebuah bahasa yang melambangkan identiti kebangsaan sesuatu bangsa dan negara secara unik.

Bahasa kebangsaan biasanya digunakan untuk wacana politik dan undang-undang serta ditetapkan sebagai kerajaan negara tersebut.

Sesetengah negara mempunyai lebih daripada satu bahasa kebangsaan seperti kanada yang menggunakan dua bahasa kebangsaan iaitu bahasa perancis dan bahasa Inggeris.

Kebiasaannya bahasa kebangsaan lebih kurang sama dengan bahasa rasmi tetapi tidak semestinya. Bahasa kebangsaan juga mungkin berbeza dengan bahasa yang umum digunakan rakyat negara tersebut.