Thursday, 29 March 2012

29 March 2012

Kelmarin atau semalam?

Setiap masyarakat mempunyai kelainan pendapat tentang sesuatu perkataan. Inilah yang ingin saya persoalkan pada hari ini. Perkara yang menjadi persoalannya berkaitan dengan kelmarin dan semalam. Kedua-dua perkataan ini membawa konsep waktu dan masa. Ada sesetengah masyarakat berpendapat kelmari merupakan hari selepas daripada hari ini tetapi ada juga yang berpendapat bahawa kelmarin merupakan dua hari selepas hari ini. Ketidakfahaman ini berlaku pada masyarakat yang berlainan daerah.

        Misalnya yang berlaku pada diri saya sendiri baru-baru ini dengan bertanyakan soalan kepada salah seorang rakan saya waktu beliau menyiapkan tugasan. Dengan pantas beliau menjawab 'kelmarin'. Konsep 'kelmarin' yang membawa maksud satu hari selepas pada hari ini dibawa oleh masyarakat yang menetap di Kelantan, Terengganu dan Kedah.