Thursday, 19 April 2012

19 April 2012

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Perhatikan gambar di atas, bahasa rojak bukan sekadar berlaku melalui lisan malah berlaku juga dalam iklan dan nama sesebuah permis. Kita dapat perhatikan warong merupakan salah satu perkataan yang asalnya daripada perkataan bahasa Melayu manakala members yang membawa maksud ahli merupakan perkataan yang asalnya daripada bahasa Inggeris.

           Dalam memilih nama bagi sesebuah permis, seseorang peniaga perlulah bijak dalam menggunakan bahasa agar kita tidak akan dipandang hina oleh masyarakat yang datang di negara kita kerana tidak pandai memalihara bahasa kita sendiri iaitu bahasa Melayu.