Wednesday, 18 April 2012

18 April 2012

Bahasa Baku

Bahasa baku merupakan satu jenis bahasa yang menggambarkan keseragaman dari segi bentuk dan fungsi bahasa.

Ahli linguistik Einar Haugen berpendapat bahawa bahasa baku ini merupakan salah satu loghat yang paling betul bagi sesuatu bahasa..

Bahasa Baku mempunyai ciri-ciri tertentu antaranya seperti;
i) dikodfikasikan
ii) baik dari segi ejaan
iii) baik dari segi tatabahasa

 Bahasa baku juga mempunyai fungsi-fungsi tetentu antaranya ialah;
i) unsur penyatu- digunakan oleh orang-orang yang terdiri daripada pelbagai loghat.
ii) unsur pemisah- memisahkan bentuk bahasa baku daripada loghat-loghat lain dalam bahasa itu.
iii) pemberi prestij- digunakan oleh segolongan orang dalam suasana tertentu seperti dalam urusan rasmi.