Monday, 12 March 2012

12 March 2012

Komunikasi dan Situasi

Ketika kita berkomunikasi dengan seseorang, perkara yang perlu diambil kira ialah situasi. Maksudnya di sini, kita perlulah bijak dalam berkomunikasi dalam seseuatu keadaan.

Contohnya ketika berada dalam mesyuarat. Cara kita berkomunikasi perlulah sopan dan menggunakan bahasa yang formal.

Begitu juga ketika kita berkomunikasi dengan rakan di kedai makan. Cara komunikasi kita dengan orang lain adalah secara spontan. Aspek bahasa yang amat mementingkan kesopanan tidak akan diambil kira dalam situasi ini.

Seandainya kita salah mengaplikasikan komunikasi kita dalam satu-satu keadaan, berkemungkinan masalah bakal berlaku.

Jadi, dapat dikatakan bahawa komunikasi tidak boleh dilakukan secara lewa tetapi perlu mengambil kira aspek tertentu.

No comments:

Post a Comment