Wednesday, 21 March 2012

21 March 2012

      Topik pada hari ini masih lagi tidak lari daripada penggunaan bahasa. Pada kali ini, saya tidak menfokuskan penggunaan bahasa daripada aspek sebutan atau intinasi tetapi kali ini saya lebih berminat untuk menilai kesalahan bahasa dalam aspek penulisan.

      Saya yakin dalam penulisan seperti latihan karangan yang diberikan oleh guru pasti akan berlakunya kesalahan dari aspek ejaan. Misalnya, kata sendi nama "daripada" ejaannya disingkatkan menjadi "drpd". Kenapa penulisan seperti ini berlaku?

      Antara salah satu faktor yang mendorong perkara ini berlaku ialah faktor teknologi iaitu penggunaan telefon bimbit yang menjanakan kepada masyarakat mesej pesanan ringkas atau SMS. Bagi menghantar mesej melalui perkhidmatan SMS, kebiasaannya masyarakat tidak mengeja sesuatu perkataan dengan berpandukan bahasa Melayu baku yang betul. Sebaliknya, mereka akan menggunakan bahasa singkatan untuk memudahkan mereka dalam berkomunikasi. Hal ini telah membuatkan mereka berasa terbiasa dan menggunakan bahasa tersebut dalam keadaan yang memerlukan mereka menulis secara formal.

      Keadaan ini akan menyebabkan akan menimbulkan masalah ketidakfahaman dalam kalangan mereka.

No comments:

Post a Comment