Friday, 20 April 2012

20 April 2012

Ayuh Berkongsi Ilmu

Variasi Bahasa
Maksud: Kepelbagaian bahasa yang ditentukan oleh faktor teknikal bahasa iaitu sebutan, kosa kata dan tatabahasa.

i) Dialek
- Merupakan variasi bahasa apabila variasi bahasa itu masih difahami oleh pengguna dalam sesuatu kelompok masyarakat walaupun ada pembahagian geografi.

ii) Idiolek
- Variasi yang khusus dengan individu.
- Merupakan kelainan penggunaan bahasa pada peringkat individu.
-Perbezaan paling ketara ialah dari segi sebutan dan lagu sebutan.
- Keadaan ini berlaku kerana perbezaan alat sebutan seperti kecacatan atau tabiat penyebutan kerana pengaruh rakan atau seisi keluarga. 

sumber:
http://www.tutor.com.my/stpm/variasi_bahasa.htm

No comments:

Post a Comment