Saturday, 31 March 2012

31 March 2012


Perhatikan iklan di atas iaitu tarikh balik klate dan tarikh mari upsi. Apakah pengaruh yang menyebabkan ayat dalam iklan berkenaan terhasil?

Dari sini kita dapat perhatikan bahawa antara pengaruh yang terbesar yang kita dapat lihat ialah pengaruh dialek iaitu dialek Kelantan.

Melalui iklan ini adakah semua masyarakat yang melihatnya akan faham akan iklan berkenaan. Jika kita katakan bahawa masyarakat yang asalnya daripada penutur atau penduduk Kelantan akan memahami iklan ini, itu sudah semestinya.

Akan tetapi jika kita lihat dalam masyarakat yang asalnya dari negeri lain selain Kelantan adakah mereka faham akan iklan tersebut.

Jadi, sebaik-baiknya dalam memaklumkan sesuatu maklumat kepada orang ramai maka eloklah sekiranya digunakan bahasa baku.

No comments:

Post a Comment