Wednesday, 4 April 2012

4 April 2012

Bahasa Istana

 Bahasa istana ialah bentuk bahasa yang digunakan dalam kalangan kerabat diraja apabila berhubung dengan kerabat diraja dan apabila menyebut hal-ehwal berkenaan raja dalam sesetengah bahasa baik masih digunakan hari ini mahupun tinggal sejarah.

Bahasa isatana mungkin berasal daripada bahasa yang sama tetapi mempunyai kosa kata yang berlainan atau bahasa yang berbeza sama sekali.

Contohnya boleh dilihat seperti berikut

Bahasa Istana: Almarhum
Bahasa biasa: Allahyarham

Bahasa Istana: daulat
Bahasa Biasa: Bahagia

Bahasa Istana: Iram-iram
Bahasa Biasa: Payung

Bahasa Istana: Hulu
Bahasa Biasa: Kepala


No comments:

Post a Comment