Wednesday, 25 April 2012

25 April 2012

Sudah tiga tahun saya berada di Tg. Malim. Antara isu bahasa yang ingin saya timbulkan ialah nama yang diberikan bagi sesebuah kawasan iaitu "Proton City". Jika kita perhatikan di sini, perkataan "Proton" merupakan ungkapan bahasa Melayu manakala perkataan "City" merupakan perkataan yang terdapat dalam bahasa Inggeris.

Jadi, nyata di sini pencemaran bahasa telah berlaku iaitu bahasa Rojak. Kenapa harus "Proton City" dan kenapa tidak "Bandar Proton".

Antara salah satu faktornya ialah sikap masyarakat yang hanya mementingkan kesedapan dalam penggunaan sesuatu perkataan dan tidak mementingkan kesahihan dalam memilih sesuatu perkataan.

No comments:

Post a Comment